Statsminister Stefan Löfven och klimatminister Isabella Lövin presenterade under dagen regeringens nya klimatlag och klimatmål. Sverige ska nu bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Regeringen har beslutat om ett förslag till ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det innehåller en ny klimatlag och nya klimatmål. Ett nytt oberoende klimatpolitiskt råd ska inrättas. Statsministern beskriver reformen som den viktigaste reformen i modern tid. - Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Precis som vi ska ha ordning och reda i finanspolitiken så behövs ordning i klimatpolitiken. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för Sveriges unga, våra barn och barnbarn. Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, säger statsminister Stefan Löfven. Ett långsiktigt mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Därefter ska Sverige uppnå negativa utsläpp, exempelvis genom ökat upptag från skog och mark, sade Isabella Lövin vid dagens pressträff. Transporter inom Sverige, flyget undantaget, ska minska med minst 70 procent till år 2030. - Nu är det slut på godtycket i klimatpolitiken. Att en stor majoritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabilitet, det är precis vad klimatpolitiken behöver. Omställningen ger enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrenskraft, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och i vissa delar Vänsterpartiet. Propositionen överlämnas till riksdagen i mars. Lagen föreslås att träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer här (www.regeringen.se)