En ny rapport från SMHI visar att tidigare statistik för utsläpp från sjöfart är felaktig. Branschen släpper i verkligheten ut nästan dubbelt så mycket luftföroreningar och växthusgaser jämfört med tidigare siffror – och överstiger därmed flygbranschens utsläppsnivå. Det rapporterar SVT i dag.

Enligt officiell statistik har koldioxidutsläppen från inrikes sjöfart minskat de senaste åren. Men nya beräkningar från SMHI visar att utsläppen är betydligt större än vad statistiken visar.

– Vi ser ungefär dubbelt så höga bränsleförbrukningar från inrikes sjöfart jämfört med vad vi tidigare trott, och därmed också dubbelt så höga utsläpp, säger Fredrik Windmark, luftmiljöexpert på SMHI, till SVT.

Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges officiella statistik i detta ärende. Siffror från 2016 visar att inrikes sjöfart - med tidigare underlag - var 342 000 ton koldioxidekvivalenter. Med den nya beräkningsmetoden uppgår utsläppen till 662 000 ton. Det kan jämföras med inrikesflygets 554 000 ton.

Tidigare har myndigheterna beräknat utsläppen från sjöfarten genom mängden bränsle som säljs, utifrån uppgifter som rapporterats in från oljeleverantörerna själva. Man har bland annat missat färjor till och från Gotland under sommarmånaderna, vilket står för en stor del av utsläppen.

– Det innebär ju att det finns mer utsläpp som är Sveriges ansvar, som vi måste stå till svars för till klimatkonventioner och luftmiljökonventioner, säger Fredrik Windmark.

Han och hans kollegor på SMHI har genom gps-data spårat fartyg mellan svenska hamnar. Utifrån en modell har de beräknat hur mycket fartygsbränsle varje fartyg gör av med. Arbetet med den nya beräkningsmetoden är ett samarbete mellan SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.