Nya forskningsrön om växternas lignin kan användas till att rusta jord- och skogsbruk inför framtida klimatutmaningar.

Enligt ett pressmeddelande från Stockholm universitet står lignin för cirka 30 procent av det totala kolet på vår planet. Ligninet gör bland annat så att växter kan leda vatten och stå upprätt.

Länge tid trodde forskarna att lignin saknade en kod som i DNA eller proteiner, vilket nu har överbevisats av ny forskning, som bevisar att det finns en sorts kemisk kod för lignin.

Kunskapen skulle kunna användas inom både jord- och skogsbruk för att tackla framtida klimatutmaningar.

– Dessa resultat öppnar upp för möjligheter att använda ligninkoden till att förbättra grödor och träd för att hantera problem med vattentillgång. Modifieringen av ligninkemin på cellnivå är en mekanism som kan göra det möjligt för växter att växa, återfukta sig och stå emot påfrestningar från klimatförändringar, säger Edouard Pesquet, docent i molekylär växtfysiologi och en av forskarna bakom studien.