Minns ni forskarlaget som skulle undersöka varifrån Arktis höga kvicksilverhalter kommer? Efter en resa till Mackenziefloden i Kanada har de nu fler svar.

Höga halter av kvicksilver i Arktis har förbryllat forskare, då platsen ligger långt ifrån de tunga industrier som brukar orsaka utsläppen. De höga halterna är ett problem eftersom kvicksilver ackumuleras i näringskedjan och kan orsaka giftiga koncentrationer för befolkningen i området som till stor del lever av fet fisk.

Extrakt har tidigare rapporterat om en planerad forskningsresa till Mackenziefloden i Kanada med utlopp mot Norra ishavet och Arktis, en av de största floderna med utlopp mot Norra ishavet och Arktis, en resa som nu har genomförts och gett viktiga pusselbitar om hur ämnet sprids i vattendrag.

Projektet har också bidragit med ett nytt sätt att kartlägga grundämnets ålder med hjälp av kol-14-metoden.

– Det säger inte direkt varifrån kvicksilvret kommer, men kan ge en ledtråd och en indirekt indikation om källan, säger Christian Zdanowicz, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet, som driver projektet i samarbete med SLU, Stockholms universitet och Trent University i Kanada.

Ledtråd om kvicksilvrets ålder

Det går inte att få fram en exakt ålder på kvicksilvret, men med hjälp av kol-14-metoden kan forskarna avgöra åldern på kol, vilket kvicksilver tenderar att fästa an vid. På så sätt ges en ledtråd om kvicksilvrets ålder. Det säger också en del om det härstammar från gamla förråd i marken, eller moderna utsläpp orsakade av människans aktivitet.

Christian Zdanowicz
Christian Zdanowicz, vid Uppsala universitet.

– Om det återfinns tillsammans med yngre kolatomer kan vi anta att det har cirkulerat i luften mer nyligen, medan om det återfinns tillsammans med äldre kolatomer kan vi anta att det har lagrats in i berg eller mark under längre tid.

Ett viktigt fynd från Kanada-resan är att kvicksilver från äldre källor främst funnits i bergstrakter, medan kvicksilver från nyare källor har hittats i mer lågt belägna områden.

– I plattare områden kommer majoriteten av kvicksilvret från nya utsläpp. Men detta behöver inte betyda att kvicksilvret kommer från mänsklig aktivitet.

När permafrost, frysta lermarker och bergsmaterial i de mer högt belägna områdena smälter och vittrar sönder släpps kvicksilver, som lagrats in långt tillbaka i tiden, fritt i vattendragen.

– Här ser vi att kvicksilver kommer från äldre källor, tusentals eller till och med miljontals år.

Ökad risk att kvicksilver läcker ut

Eftersom klimatet i området värms snabbare än det globala genomsnittet så förväntas permafrostens smältning och markens erosion intensifieras i framtiden. Det ökar risken för att kvicksilver från äldre källor släpps ut i vattendrag.

– Så det är viktigt att övervaka noga vad som händer med mängden kvicksilver i området.

Han hoppas och tror att metoden nu kommer att få stor spridning i forskarvärlden.

– Den här typen av mätning har inte gjorts tidigare. Området vi mätte är större än Sveriges yta och vi mätte 20 platser, så det skulle vara intressant att fokusera på mindre områden framöver. Mina kollegor i Kanada är intresserade av att studera klimatgaser från permafrost med delvis samma metod och jag hoppas kunna samarbeta med dem, där mitt fokus är kvicksilver i områden där permafrost och glaciärer smälter. Jag tror att den här metoden kommer att börja användas av andra forskare inom bara några veckor, säger Christian Zdanowicz.