Utsläppsminskningar är i fokus under det pågående klimattoppmötet, men hur kan vi anpassa oss till den förändring som redan är här i form av skogsbränder, utdragen torka och svåra översvämningar?

– Forskningen om klimatanpassning har verkligen gått framåt, men tyvärr ser vi ändå inte att det har åstadkommits särskilt mycket. Vi ligger efter både med att få ner utsläppen och med att anpassa oss. Det säger Emily Boyd, föreståndare vid Lund University Centre for Sustainability Studies, som forskar bland annat den förlust och skada som uppstår om vi inte lyckas med anpassningen.

På toppmötet kommer man bland annat diskutera hur sådana förluster ska mätas och inkluderas i ländernas klimatplaner, men också lyfta frågan om ekonomisk kompensation, exempelvis till utsatta önationer som kan drabbas hårt av en havsnivåhöjning.

– Men frågan är väldigt politisk så vi får se hur långt man kommer inom de formella förhandlingarna, säger Emily Boyd i ett pressmeddelande.