Klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga, det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av miljöorganisationen WWF.

Unga mellan 16 och 25 år oroar sig mest för klimatfrågan. Sett till hela befolkningen hamnar klimatet först på tredje plats, efter militära konflikter och krig samt terrorism. – Det är inte konstigt att vi unga bryr oss mer om klimatförändringarna. De sker här och nu och vi måste göra något. Det är inte bara ökade koldioxidutsläpp som står på spel utan hela våra liv. I den här förändringen är det viktigare än någonsin att alla ungas röster får höras, säger Fanny Jönsson, kommunikatör på WWF Sweden Youth. De unga agerar även i större utsträckning för att förhindra klimatförändringarna. Andelen vegetarianer uppgår till 13 procent av de yngre svarande jämfört med 7 procent av befolkningen som helhet. Flest vegetarianer finns i gruppen kvinnor 16-20 år (21 procent). Yngre människor är också mer positiva till att dela, 37 procent i åldersgruppen 26-35 år tror att de kommer att hyra, låna eller dela varor eller tjänster under den kommande femårsperioden. – Särskilt den yngre halvan av befolkningen har en stor aptit på att pröva nya tjänster som bilpooler, hyrcyklar, kläduthyrnings- och musikdelningstjänster som minskar miljöpåverkan. Förhoppningsvis är det bara början på en positiv utveckling mot en mer hälsosam cirkulär ekonomi med mycket lägre utsläpp, säger Stefan Henningsson, senior rådgivare klimat, energi och innovation på WWF.

Läs mer här (www.wwf.se)