Omkring tre miljoner returförsändelser i den snabbt växande e-handeln görs varje år, bara inom EU. Miljöpåverkan från dessa transporter är enorm, liksom energianvändningen.

Med e-handeln har ett nytt kundbeteende uppstått: kunder tenderar att systematiskt överbeställa varor. För att hitta rätt storlek eller den perfekta färgen beställer de hem betydligt fler plagg än de avser att behålla, och returnerar allting utom ett eller två plagg.

– Den genomsnittliga andelen returnerade varor i Sverige visade sig vara 22 procent, men med stor variation. Mellan 18 och 60 procent av det som köps returneras, beroende på segment. Till exempel returnerar unga människor mer kläder än äldre, kvinnor mer än män, och trendplagg returneras mer än basplagg, säger Sharon Cullinane, professor i hållbar logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

De returnerade varorna fraktas ofta långa avstånd. Vissa företag har särskilda lager som hanterar returnerade varor, andra aktörer kontrakterar ofta ut hanteringen till länder som Polen eller Estland för att hålla nere personalkostnader och andra kostnader.

– Det är svårt för människor att föreställa sig att deras varor kanske fraktas hundratals mil innan de återigen läggs ut till försäljning. Men man kan inte riktigt lägga hela skulden på företagen för att de skickar sina varor utomlands för att minska hanteringskostnaderna. Marginalerna inom modebranschen på nätet är vanligtvis extremt små, och de försöker minska kostnaderna så mycket de kan. De säger dock inget om detta till kunderna, säger Sharon Cullinane i ett pressmeddelande.

I det längre perspektivet tror hon att det är oundvikligt att börja betala för de verkliga kostnaderna för returnerade varor.

– Vi vill alla köpa saker så billigt som möjligt, det är fullt naturligt. Men i framtiden måste vi vara beredda att betala lite mer för produkterna.