Ny statistik från Naturvårdsverket visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent det tredje kvartalet i fjol jämfört med samma period 2016. Bakom ökningen står främst industrin.

De klimatpåverkande utsläppen inom Sveriges gränser uppgick under tredje kvartalet 2017 till 13 miljoner ton, en ökning med en procent jämfört med tredje kvartalet 2016.

De områden som ökade var främst utsläpp var från industrin, el- och fjärrvärmeproduktionen samt uppvärmning av bostäder och lokaler.

Kvartalsstatistiken används för att ge en tidig uppskattning av utvecklingen och bör tolkas med försiktighet enligt Naturvårdsverket.

Goda nyheter är att utsläppen från inrikes transporter minskade något. Trenden syns även i Trafikverkets statistik för 2017, som visar att utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till två procent.

Minskningen beror på nya och energieffektiva personbilar samt en ökad användning av biobränsle. Trafikverket konstaterar dock att minskningen inte är tillräcklig att nå klimatmålet 2030.