Klimatförändringar har gjort att risken för värmeböljor har ökat med minst fem gånger, enligt ledande klimatforskare som har granskat medeltemperaturer under värmeböljan i Frankrike.

Enligt den nya studien har risken för värmeböljor minst femfaldigats. Studien visar också att värmeböljorna har blivit cirka fyra grader varmare.

– Vi upplevde en värmebölja vars intensitet kan bli det nya normala i mitten på århundradet, säger Robert Vautard, senior forskare vid Frankrikes nationella vetenskapscentrum till Dagens Nyheter.

– Det nya rekordet på 45,9 grader i Frankrike är ytterligare ett bevis på att utan snabba åtgärder för att hejda klimatförändringen kan temperaturerna i Frankrike stiga till runt 50 grader eller mer mot slutet av århundradet.