1,9 grader varmare, mer regn och minskat snötäcke. Det är de tydligaste observationerna av klimatförändringar i Sverige, enligt en ny sammanställning från SMHI.

– En lika omfattande analys av SMHIs historiska observationer, där vi tittat på många olika aspekter av klimatförändringssignaler, har inte genomförts förut. Analysens resultat visar tydligt att Sveriges klimat har förändrats, säger Semjon Schimanke, klimatolog och projektansvarig, SMHI.

Sammanställningen, som baseras på myndighetens observationsserier, visar att Sveriges årsmedeltemperatur för perioden 1991–2020 har ökat med 1,9 grader jämfört med perioden 1861–1890.

Årsnederbörden ökade från 600 millimeter per år 1930 till nästan 700 millimeter från år 2000 och framåt. Trots ökad nederbörd har antalet dagar med snötäcke minskat sedan 1950.

Klimatförändringen i Sverige syns tydligt för de flesta parametrar som analyserats, rapporterar SMHI i ett pressmeddelande