Omkring tre miljarder kronor satsas varje år på miljöforskning i Sverige. De mesta pengarna fördelas via statliga forskningsfinansiärer.

I en analys av miljöforskningen har forskningsrådet Formas uppskattat hur mycket som satsas inom området i Sverige varje år. – Det är svårt att ge några exakta siffror, bland annat för att gränsdragningen är svår, säger Anna Ledin som är huvudsekreterare vid forskningsrådet Formas. Ett problem är att definiera vad miljöforskning är. Formas har i sin rapport som gjordes på regeringens uppdrag valt att beskriva den som forskning som kan sorteras in under något de 16 nationella miljömålen, som till exempel begränsad klimatpåverkan eller giftfri miljö.

Pengar via forskningsråd och stiftelser

Analysen bygger på data från Statistiska centralbyrån, samt uppgifter från olika forskningsfinansiärer. Uppgifterna gäller år 2009. Det året satsade staten 28,3 miljarder på forskning, enligt SCB.
Miljöforskningsfinansiering 2009. Klicka för att förstora bilden.

Miljöforskningsfinansiering 2009. Klicka för att förstora bilden.

Av dessa fördelas drygt två miljarder till miljöområdet via myndigheter som till exempel Formas och Energimyndigheten, eller statliga stiftelser som Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning. Finansiering genom de så kallade basanslagen, som går direkt från staten till universitet och högskolor, tillkommer. Av dessa uppskattas omkring en miljard gå till miljöforskning. Totalt landar summan på omkring tre miljarder. Från EU:s ramprogram är bidraget cirka 400 miljoner kronor.

Klimatforskning får mest

Mest pengar får forskning som handlar om att begränsa klimatpåverkan, följt av forskning för god bebyggd miljö, giftfri miljö, ett rikt- växt och djurliv, levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt hav i balans. Sedan rapporten skrevs har det gjorts en del nya satsningar på miljöforskning. Till exempel finansierar det nordiska samarbetet Toppforskningsinitiativet som bildades 2008 flera projekt inom området. Även anslagen i forskningsbudgeten har höjts stegvis från 2009. År 2012 uppgick de till 30,33 miljarder, enligt SCB. I den nyligen lagda forskningspropositionen – som innehåller flera förslag som gynnar miljöforskningen - höjs nivåerna ytterligare. Finansiering från vissa privata finansiärer, som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, har inte räknats med i sammanställningen.