I helgen var det vårdagjämning, och snart är det dags att rapportera in vårtecken runtom i landet, kunskap som kan bidra till forskning.

Vårkollen, ett medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar och sammanställer vårtecken vid Valborg, visar att vårtecken numera ofta hinner 70 till 80 mil längre norrut än för 100 år sedan.

– Vi ser att det finns ett stort intresse bland allmänheten för att spana efter vårtecken, på bland annat sociala medier. Detta kan också komma till nytta för vetenskapen, om observationerna också rapporteras in till oss, säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.

Klimatförändringen har tydligt påverkat både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år efter år kan forskning och miljöövervakning se hur olika växter påverkas i olika delar av landet.

– De observationer som görs i Vårkollen i år kan vi jämföra med dem som rapporterades in i de tidigare Vårkollarna 2015–2021, men också med dem som gjordes över hela landet för över hundra år sedan. På så sätt får vi ett mått på om årets vår är tidig eller sen, både i nutid och historiskt sett, säger Ola Langvall från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som är samordnare för Svenska fenologinätverket, i ett pressmeddelande.

Vårkollen är en del av en större miljöövervakning som kallas Naturens kalender, där frivilliga bidrar till dokumenteringen av växternas anpassning till årstiderna, från första vårtecken till sista hösttecken.