De omfattande problemen med luftföroreningar som drabbade Kina 2013 hade kopplingar till smältande is i Arktis, visar ny forskning.

Dålig luft har länge varit ett problem i kinesiska städer. Under 2013 drabbades landet extra hårt, då en tung stillastående dimma täckte stora delar av landet under nästan hela januari.

I 70 procent av Kinas 74 största städer överskreds då gränsvärdena för bland annat mikropartikar i luften, något som innebär allvarliga hälsorisker för stadsborna.

Nu har forskare funnit att det ovanliga väderfenomenet 2013 hängde samman med minskade ismassor i Arktis hösten 2012, samt extra omfattande snöfall i Sibirien under perioden. Resultaten är publicerade i tidningen Science Advances.

Forskarna har jämfört väderförhållanden under 35 år och sett att dessa händelser bidrog till att störa vindförhållandena vilket ledde till stillastående luft över östra Kina.

2013 förbryllades forskarna av den dåliga luftkvaliteten, eftersom utsläppen från landets kolkraftverk minskat. Utsläpp som annars är den största orsaken till undermålig luft i Kina.

Men nu har man alltså funnit ett samband mellan klimatförändringar i Arktis och väderförhållanden som bidrar till dålig luftkvalitet i kinesiska städer. Forskarna tror att minskande ismassor i Arktis kan ge innebära nya kvardröjande dimtäcken vintertid.

-Om inte de kinesiska utsläppen minskat så mycket som de gjort under de senaste fyra åren hade vi sett likadana eller värre händelser med katastrofalt dålig luft, säger professor Yuhang Wang från Georgia Tech University, en av författarna till rapporten.