En hundra år gammal studie över snösmältning och vegetationens växlingar i nationalparken Abisko ska genomföras igen, denna gång med allmänhetens hjälp.

För hundra år sedan genomförde botanikern Thore C. E. Fries en undersökning av snösmältning och vegetationens växlingar över årstiderna i Abisko. Studien genomfördes längs en stig på vandringsleden Kungsleden. Nu planerar Keith Larson, ledare av projektet och forskare på Institutionen för ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet, i samarbete med Abiskos Vetenskapliga Forskningsstation, Svenskt Fenologinätverk och Naturum Abisko att upprepa Fries’ originalstudie under en treårsperiod, och denna gång tar de allmänheten till hjälp. I form av lättolkade och interaktiva experiment kommer allmänheten att kunna dokumentera effekterna av klimatförändringar i Abisko genom att samla in data över viktiga växtarter och att ta fotografier. – Det känns toppen! Målet med projektet är att nå ut till besökare i Abiskoregionen, involvera dem i ett klimatforskningsprojekt och genom detta kommunicera hur vi genomför klimatforskning, säger Keith Larson i ett pressmeddelande. Projektet har beviljats 500 000 kronor från forskningsrådet Formas.