Idag beskrivs koldioxidutsläpp som ett av de största problemen i mänsklighetens historia. Men tänk om koldioxid istället kunde betraktas som en tillgång, till exempel som råvara för nya bränslen.

Det råder inte någon brist på koldioxid. Förra året släppte världens länder ut nästan 40 miljarder ton av den fruktade växthusgasen. Släppt vind för våg utgör koldioxiden ett hot mot klimatet, men om gasen istället kunde fångas in skulle det vara möjligt att använda den som råvara. Tekniken för att fånga in koldioxid finns redan och används för att få bort koldioxid i olika kemiska processer. När koldioxiden har samlats upp släpps den oftast ut i atmosfären. Per Alvfors, professor vid KTH, har drivit ett forskningsprojekt som utgår ifrån att koldioxiden istället samlas in och används för att tillverka nya bränslen.
Per Alvfors, professor vid KTH.

Per Alvfors, professor vid KTH.

Återanvänder koldioxid

– Om man har fångat in koldioxid kan man reagera den med vätgas och tillverka nästan vad som helst i bränsleväg, säger Per Alvfors. Miljövinsten blir att koldioxiden återanvänds istället för att släppas ut. Men även om tekniken finns återstår det svåraste problemet att lösa, att få ekonomi i tillverkningen. Vätgasen finns inte att utvinna utan måste tillverkas med hjälp av till exempel elektricitet och vatten. Det optimala vore att använda överskottsel från vindkraft. På så sätt kan den vindkraftsel som elnätet inte klarar att ta emot lagras som vätgas. En av Per Alvfors studenter har precis inlett ett examensarbete som ska räkna på kostnaderna.

Forskare och näringsliv

Tanken att använda koldioxiden som råvara har slagit rot hos EU-kommissionen som i maj 2014 sjösatte flaggskeppet Encore (enCO2re) som en del av klimatinitiativet Climate-KIC. Där ska forskare i samarbete med näringslivet undersöka de kommersiella möjligheterna med koldioxid. Leonardo Rosado, forskningsassistent på Chalmers, är Encores kontaktperson i Sverige. – Vi vill visa att koldioxid kan bli ännu ett material i den industriella processen, säger Leonardo Rosado.
Leonardo Rosado, forskningsassistent på Chalmers.

Leonardo Rosado, forskningsassistent på Chalmers.

Redan i dag finns företag som använder koldioxid som råvara, åtminstone i liten skala. Energiföretaget Eon använder koldioxid för att ta fram metanol. Det tyska företaget Bayer har utvecklat en metod där de använder koldioxid för att tillverka skum till kuddar och madrasser. Koldioxiden samlas in på ett kraftverk och ersätter huvudsakligen olja som råvara. Företaget planerar att börja tillverka produkter i kommersiell skala nästa år.

Entreprenörer prövar idéer

En central tanke med Encore är att det ska främja innovation och skapa synergier mellan företag, till exempel sådana som kan tillhandahålla råvaran och sådana som har användning för den. För att ta reda på var det kan vara mest fördelaktigt att testa en idé används en modell över materialflöden som Leonardo Rosado har tagit fram. Modellstad är Göteborg, en plats med många olika slags industrier och näringsgrenar. Encore vill även skapa ett så kallat Green Lab där entreprenörer ska kunna pröva sina idéer. – Där kommer de att kunna testa hur de kan använda koldioxid i sina uppfinningar, säger Leonardo Rosado. Encore kommer att pågå i 5-7 år. Än så länge är det för tidigt att säga någonting om hur stor del av koldioxidutsläppen som kan komma att återanvändas. – I slutet av det här året kommer vi veta mer om hur stor potentialen är, säger Leonardo Rosado.