Den unika palsmyren, en form av våtmark, riskerar att försvinna i takt med att temperaturen stiger. Det framgår av en ny rapport från Naturvårdsverket.

Palsmyrar är våtmarker med kullar eller vidsträckta upphöjningar, så kallade palsar. De finns på flera kalla platser, bland annat i norra Sverige. Myrarna bidrar med viktiga ekosystemtjänster som att jämna ut vattenflöden och att binda kolföreningar. Klimatförändringarna gör nu att permafrosten riskerar att tina, vilket även hotar palsarna.

– Det som är oroväckande är att vi inte ser någon tillväxt av palsar utan bara nedbrytning, redan vid dagens klimatförhållanden. Klimatförändringarna förutspås eskalera vilket kommer att accelerera denna nedbrytningsprocess. Det sydligaste området i Sverige med välutbildade palsmyrar har redan förlorat sina palsar, förklarar Helena Öberg, handläggare på naturanalysenheten vid Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

En ny rapport som forskare har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket visar att flera palsmyrar kan hamna i samma situation inom loppet av några decennier.