Den 30 november är det dags för FN:s årliga klimattoppmöte, COP28, som denna gång hålls i Dubai i Förenade Arabemiraten. Den globala översynen av klimatarbetet, arbetsprogram om utsläppsminskningar och anpassning samt fonden för skador och förluster väntas bli heta frågor vid årets möte.

Den globala översynen väntas bli en av de viktigaste punkterna vid COP28, enligt Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC.

– Den är ett slags avstämning av klimatarbetet som utgångspunkt för ambitionshöjningar, och en central mekanism i Parisavtalet. Därtill finns agendapunkter om pågående arbetsprogram om utsläppsminskning och anpassning, och den överenskomna fonden som avser att finansiera hantering av skador och förluster i sårbara länder.

Han betonar den hittills beslutade politiken inte når upp till de globala klimatmålen från mötet i Paris 2015.

­– Det krävs mer och snabbare åtgärder av alla, vad gäller ambition och genomförande i utsläppsminskning, anpassning och av att arbeta tillsammans.

Han lyfter också klimatfinansiering för åtgärder som en viktig fråga.

­– Det handlar om hur mycket stöd som kan mobiliseras till att möjliggöra klimatarbete i utvecklingsländer, varifrån medlen ska komma och hur de ska hanteras, säger Markku Rummukainen i ett pressmeddelande.