VTI har granskat möjligheterna att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel. Störst potential finns i den sista delen av transporten till kund, kallat sista milen.

– Kanske är de lösningar som vi som kunder har tillgång till i dag lite ”för” bra och bekväma. För att e-handeln ska bli långsiktigt hållbar kan vi behöva acceptera att vi till exempel måste ha lite längre framförhållning och planera våra inköp mer, säger Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI.

Vilka lösningar är då hållbara? VTI pekar i en rapport på att det inte finns en lösning som fungerar överallt. I en större stad, med många invånare på liten yta, kan ett system med effektiva hemtransporter vara energieffektivt. Med en samordnad transport kan många storstadsbor få sin matkasse levererad till dörren.

I en mindre tätort, med färre kunder spridda över ett större område, kan en ”Click&Collect”-lösning passa bättre. En sådan lösning kan innebära att kassarna plockas ihop och levereras till ett centralt placerat utlämningsställe dit kunderna kan åka och hämta sina varor. Såväl hemleverans som Click&Collect bidrar till minskade bilresor.

– Det är ett komplext system. Vilka lösningar som fungerar bäst beror på sammanhanget. I vår studie pekar vi på olika nyckelfaktorer som är viktiga för att hitta de lösningar som är mest energieffektiva, säger Jenny Karlsson i ett pressmeddelande.