Parisavtalet 2015 gav positiva effekter på börsen för företag inom förnybar energi, och negativa effekter för företag inom fossila bränslen. Året därpå ledde Trumps valseger i USA till en motsatt effekt.

– Genom att utgå ifrån de politiska händelserna, kunde jag se att Parisavtalet hade en positiv inverkan på börsvärdet för företag inom förnybar energi och en negativ inverkan på företag inom fossila bränslen, säger Samson Mukanjari, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Ett exempel är de globalt vikande sifforna för kolaktier: -8 procent under 13 dagars handel i samband med klimatförhandlingarna i Paris 2015. Motsvarande nedgång för naturgas var ännu större, -16 procent.

2016 resulterade valet av Donald Trump som ny amerikansk president i en motsatt effekt på aktiepriserna inom energiområdet.

– Det amerikanska valet påverkade aktievärdet på företag inom förnybar energi negativt, och ledde till en förväntning på ökade vinster hos företag med fossila bränslen. Effekten på värdet av företag med fossila bränslen var störst för USA-baserade företag, medan resultatet för kolföretag som verkar i andra länder var blandat.