Grönlands inlandsis var bara några hundra meter tunnare under senaste värmeperioden än vad den är idag. De nya resultaten presenteras nu av det internationella isborrprojektet NEEM, North Greenland Eemian Ice Drilling.

Under den senaste värmeperioden, den så kallade Eem-perioden som varade för drygt 100 000 år sedan, var havsnivån ungefär fyra till åtta meter högre än idag. De nya resultaten tyder på att ungefär en fjärdedel av inlandsisen på Grönland smälte bort under Eem, ett bidrag på ungefär två meter till havsnivåhöjningen. Det betyder att avsmältningen från Antarktis måste ha varit mer omfattande än man tidigare trott.

Många faktorer

Kartläggning av klimatet under Eem-perioden ger ledtrådar till hur den nuvarande uppvärmningen kan komma att påverka oss. Exakt hur mycket inlandsisarna kommer att smälta, och haven stiga, beror på många olika parametrar. Enligt forskarna kommer bland annat våra utsläpp av växthusgaser ha betydelse. I NEEM-projektet ingår forskare från Stockholms universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet tillsammans med deltagare från 14 olika nationer.