Finansbranschen, däribland svenska pensionsfonder, kan bidra till att minska riskerna för nya pandemier. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Stora fondförvaltare, investmentbolag men också investerare i offentlig sektor samt svenska pensionsfonder äger andelar i företag som har verksamhet i kända regionala oroshärdar, där nya smittsamma sjukdomar riskerar att uppstå. Därigenom har aktörer inom finansbranschen en viktig roll när det gäller att förebygga uppkomsten av smittsamma sjukdomar, enligt en ny studie.

– Deras investeringar möjliggör verksamhet i områden där det är känt att zoonotiska sjukdomar kan uppstå. Stora investerare har möjlighet att påverka företag som är verksamma i dessa områden, och den påverkan bör användas för att minska risken för nya pandemier, säger Victor Galaz, huvudförfattare till studien och docent på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Han betonar vikten av proaktivt tänkande vid investeringar, och att det även går att motivera ur ekonomiskt perspektiv.

– Bland många andra fruktansvärda effekter som coronapandemin har haft, har det även blivit tydligt att smittsamma sjukdomar kan innebära jättelika ekonomiska kostnader. Att investera i branscher som kan snabba på framväxten av nya pandemier är därmed också förenad med avsevärda finansiella risker som investerare och beslutsfattare bör adressera proaktivt, säger Victor Galaz i ett pressmeddelande.