Indiska regeringen meddelar att de ser ut att klara klimatmålen från Paris-mötet tre och ett halvt år tidigare än beräknat. De planerar att 57 procent av landets elektricitet ska komma från förnybara källor år 2027.

Regeringen i Indien publicerade nyligen sin tioårsplan för landet. Där förutspås 57 procent av landets elektricitet komma från förnybara källor år 2027. Därmed överträffas målet från klimatmötet i Paris på 40 procent till år 2030. Planen indikerar också att landet inte ska behöva nya kolkraftverk till 2027. Den nya prognosen bygger på ett ökat intresse från privat sektor att satsa på förnybar energi, framför allt från solpaneler och vindkraftverk. Tidigare i år öppnades världens största solpanelspark i Indien. Indiens energiminister har under året vädjat rikare länder om kapital till att investera i projekt med förnybar energi.