Den globala medeltemperaturen 2022 kan bli 1,15 grader högre jämfört med förindustriell tid. Glaciärer smälter allt fortare, havsnivåerna stiger snabbare och torkan brer ut sig. Det är några av slutsatserna i rapporten från World Meteorological Organization, WMO, som presenterades vid COP27 i Sharm el-Sheikh.

Det är dystra budskap i WMOs rapport; höjningen av havsnivån har fördubblats sedan 1993, den globala medeltemperaturen under 2022 estimeras till 1,15 grader högre än under förindustriell tid och de senaste åtta åren kan bli de åtta varmaste som har uppmätts någonsin.

– Ju högre uppvärmning, desto värre effekter. Vi har nu så höga halter av koldioxid i atmosfären att den lägre målsättningen på 1,5 grader i Parisavtalet bara knappt är inom räckhåll, säger professor Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO i ett pressmeddelande.

Glaciärer smälter snabbt och för första gången föll regn i stället för snö över Grönlands isar i september i år.

– Det är redan för sent för många glaciärer och avsmältningen kommer att fortsätta i hundra om inte tusentals år med stor påverkan på tillgången till vatten.

Nederbörden i östra Afrika har legat under genomsnittet under fyra regnsäsonger i rad, den längsta perioden på 40 år.

– Alldeles för ofta är det de som är minst ansvariga för klimatförändringen som lider mest. Det har vi sett i de förödande översvämningarna i Pakistan eller den dödliga långvariga torkan på Afrikas horn, säger Petteri Taalas.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Jag instämmer i vad som skrivs. Faktiskt är det långsiktigt mer drastiskt. Om den globala av människan inducerade uppvärmningen uppgår till minst 1.9 grader 2100 har vi nog initierat en ny epok i jordens historia utan istider. Liten chans att back från det. Men samtidigt tar processen med isens avsmältning lång tid och det finns gott om tid till anpassning ett sekel framåt även om det blir dyrt. Antalet döda av översvämning i världen har sjunkit drastiskt. Artikeln är överdrivet alarmistisk med exemplen.