”Låt oss använda kommande kris- och stimulanspaket till att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus”, skriver stora delar av den svenska miljörörelsen i en debattartikel.

I en debattartikel i tidningen Aktuell Hållbarhet lyfter en grupp representanter från miljörörelsen coronakrisen som en chans att stanna upp, reflektera och ändra på ohållbara strukturer och beteenden.

”Vi står inför två val när vi nu måste bygga upp stora delar av samhällsekonomin på nytt: att skjuta klimat- och hållbarhetsåtgärderna på framtiden, eller att ta möjligheten att bygga ett hållbart och resilient samhälle med människor och miljö i fokus,” skriver de.

Artikelförfattarna betonar vikten av klimatomställningen vävs in i de politiska satsningar som nu görs.

”Stimulanspaket och åtgärder måste därför bidra till att uppnå hållbara samhällen i linje med FN:s globala mål och Parisavtalet. På så sätt kan vi kan bygga mer resilienta samhällen som bättre klarar framtida chocker och kriser. Och åtgärderna måste hjälpa människor på både kort och lång sikt. Vi har inte råd att förlora mer tid och vi kan inte gå tillbaka till ”business as usual”.”


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Visst skall vi se återhämtningen efter coronakrisen som en möjlighet att minska sådant som varit svårt att skära ned förut. T ex åtgärder så att flyget inte återgår till 2019 års volym utan en avsevärt lägre. Skär ned transporter och resor kvantitativt! Minska investeringar som fordrar metaller, cement, energi etc. Tänk för varje beslut hur det kan förbättra klimatet och hållbarheten.