Utsläppen av växthusgaser i världen driver på klimatförändringar som ger upphov till bland annat torka, översvämningar och värmeböljor. Dessa extrema väderlägen ökar i sin tur hotet från över hälften av alla infektionssjukdomar för människor, enligt en ny studie.

Forskarna har länkat effekterna av klimatförändringar drivna av växthusgaser till förvärrade effekter på människors hälsa och funnit över tusen olika vägar där klimatrelaterade händelser ger upphov till ökade infektionssjukdomar.

– Vi kunde till exempel koppla ett utbrott av kolera i Finland och norra Sverige till att Östersjöns vattentemperatur hade ökat med två grader jämfört med normalt. Kolerabakterien frodades i det varmare vattnet, säger Tristan McKenzie, forskare på marina institutionen vid Göteborgs universitet.

Studien fokuserade på att söka vetenskapliga rapporter där sjukdomsutbrott har kopplats till klimathändelser som beror på ökade utsläpp av växthusgaser. Klimathändelserna kan till exempel vara torka, översvämning, stormar och förändrade markförhållanden. Forskarna tog fram en databas där de hittade samband mellan infektionssjukdomar och olika klimathändelser.

– Vi hittade 830 studier där vi kunde fastslå ett samband. Totalt var det 58 procent av alla kända infektionssjukdomar som förvärrades av klimatförändringar som orsakats av växthuseffekten. I endast nio fall lindrades sjukdomarna, säger Tristan McKenzie.

Forskarna hittade 830 vetenskapliga artiklar där klimatförändringar påverkade spridningen av infektionssjukdomar. Analysen visade att 218 av totalt 375 kända infektionssjukdomar kunnat kopplas till klimatförändringar orsakade av växthuseffekten.

– Vi har avgränsat oss ganska hårt i vårt urval, därför är vår slutsats en lågt räknad uppskattning av påverkan. Det enda som kan bromsa den här utvecklingen är att människan minskar sina utsläpp av växthusgaser, säger Tristan McKenzie i ett pressmeddelande.