Mängden översvämningar i Europa de senaste 30 åren sticker ut under ett långsiktigt tidsperspektiv, visar en ny internationell studie.

– Vi kom fram till att de senaste tre decennierna var bland de mest översvämningsrika i Europa under de senaste 500 åren, och att denna period skiljer sig från tidigare perioder om man ser till omfattning, rådande lufttemperatur och säsongsvariationer, säger Dag Retsö vid Stockholms universitet.

Forskningsgruppen bakom studien har identifierat nio översvämningsrika perioder historiskt, från 1560-talet till 2016. Perioderna är ganska regelbundet fördelade i tid, men den senaste 30-årsperioden sticker ut: den inträffar efter en 90 år lång period utan större översvämningar.

– Det är förklaringen till att de senaste decenniernas stora översvämningar har överraskat myndigheter och visat behovet av uppdaterad beredskap för att kunna hantera dem, säger Dag Retsö i ett pressmeddelande.