En del människor uppfattar klimatförändringarna som en möjlighet att skapa arbetstillfällen och ökat välstånd i samhället, men klimatförändringen är en katastrof som innebär uppoffringar. Det säger en av huvudförfattarna till de senaste rapporterna från IPCC.

Christian Gollier är en av huvudförfattarna till de två senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC. Som gästprofessor kommer han under de närmsta tre åren att tillbringa en månad per år vid Handelshögskolan i Göteborg. I sin bok Klimatet efter slutet av månaden, diskuterar han den rörelse som uppstod i Frankrike hösten 2018.

– De gula västarna kämpade mot en högre koldioxidskatt, vilket till sist gjorde att Macron bestämde sig för att frysa den planerade ökningen. Men De gula västarna är samma människor som har uttryckt sin ilska mot misslyckandet vid det internationella klimatmötet COP24 i Katowize i Polen.

Han betonar att detta är en kärnfråga.

– Många människor har en felaktig uppfattning om att klimatförändringarna först och främst är en möjlighet för vårt samhälle att skapa arbetstillfällen och ökat välstånd. Men i slutändan än klimatförändringen en katastrof, och kampen mot klimatförändringar innebär uppoffringar.

– Människor tänker ofta mycket kortsiktigt och behöver förstå att det inte är vi utan kommande generationer som får ta del av merparten av de fördelar våra ansträngningar kommer att leda till, säger Christian Gollier i ett pressmeddelande.