För två år sedan presenterades forskningsresultat om ett klimatvänligt ris och i veckan tecknade SLU avtal med en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla forskningsresultaten för den globala risodlingen.

Vid risodling avges stora mängder metan, en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den av människor orsakade globala uppvärmningen. Forskare på SLU har med ett klimatsmart ris lyckats minska mängden metan från risodling genom att förändra hur mycket kol som lagras i risets rotsystem. Riset har också tillförts ett anlag från korn som påverkar stärkelseinlagringen vilket medför att plantorna lagrar mer stärkelse i delarna ovan jord. Åtgärderna antas ge ett minskat läckage av kolföreningar vilket gör att mikroorganismer i den syrefattiga miljön kring risets rötter inte producerar lika mycket metan. – Klimatförändringarna och livsmedelssäkerheten kräver framtida grödor med större avkastning men lägre miljöpåverkan. Ris är en av mänsklighetens viktigaste stapelvaror men dagens risproduktion medför en metanproduktion på ungefär 100 miljoner ton per år, motsvarande koldioxidutsläpp från 250 miljoner bilar, säger Chuanxin Sun, som tillsammans med Anna Schnürer har forskat fram riset. Ett kinesiskt investeringsbolag satsar nu 50 procent av projektkostnaden för att ta fram en ny sorts ris för den globala risodlingen baserad på SLU-forskarnas resultat, resten finansieras av bl a Formas, TC4F/Vinnova och SLU.