Genom att granska floror från 1700-talet till 2018 har forskare sett att arter blommar över en längre period i dag. I snitt ökade blomsäsongen med nästan fyra veckor över 220 år.

Alistair Auffret, forskare på institutionen för ekologi vid SLU fick idén att granska floror när en bekant skämtade om midsommarblomster som blommade redan i maj, samtidigt som en ny bok över Sveriges flora släpptes sommaren 2018. Han blev då nyfiken på om blomningstiderna hade uppdaterats till följd av klimatförändringar och om det i så fall gick att använda för att följa hur växterna påverkas.

Efter besök på SLU:s bibliotek, fynd i bokhyllor och internetsökningar fick han tag på svenska floror publicerade mellan 1798 och 2018, som berättade vilka månader de olika arterna blommade.

– Det visade sig att även med detta grova mått kan vi se att arter börjar blomma tidigare, slutar blomma senare och blommar över en längre period. I snitt visade flororna en förlängning i blomsäsongen med nästan fyra veckor över de 220 åren, säger Alistair Auffret i ett pressmeddelande.

Studien visar att några favoriter i sommarens blombuketter har påverkats: brudbröd blommar tidigare och längre, hundkex blommar tidigare och Sveriges nya nationalblomma liten blåklocka har förlängt sin blomningsperiod.