Den globala årliga medeltemperaturen riskerar att tillfälligt överstiga +1,5°C jämfört med förindustriell tid, någon gång under de kommande åren, enligt en bedömning från den meteorologiska världsorganisationen (WMO).

Risken för att 1,5-grader överskrids tillfälligt under de kommande åren uppgår till 66 procent, enligt WMO.

– El Niño ger den globala uppvärmningen en extra skjuts, vilket ökar sannolikheten för rekordtemperaturer, säger Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI, i ett pressmeddelande.

Enligt WMO brukar El Niño öka den globala temperaturen året efter att den bildas, vilket i så fall innebär ett varmare år 2024. Organisationen betonar dock i rapporten att gränsen på 1,5 grader endast riskerar att överskridas tillfälligt.

– Rapporten säger inte att vi permanent kommer att ha en temperaturökning som överstiger de 1,5 grader Celsius som lagts fast i Parisavtalet. WMO larmar ändå om att vi tillfälligt kommer att spräcka 1,5-gradersnivån, med ökande frekvens, säger WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande.