Nästa rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, ska egentligen inte publiceras förrän nästa år men ett utkast har redan läckt ut.

Rapporten handlar om vilken påverkan klimatförändringarna kommer att ha på samhället och hur samhället kan anpassa sig. Slutsatserna i rapporten är dyster läsning. Om förändringarna fortsätter i samma takt kommer de att medföra global brist på mat och vatten och fördjupad fattigdom. De kommer att skapa nya fattiga och äventyra en hållbar utveckling.

Läs mer här (www.newscientist.com)