Flygbranschen gynnas av subventioneringar vilket skapar överkapacitet, ger låga priser och ökar efterfrågan, enligt forskare, som nu förespråkar en granskning av subventionerna.

2015 gick de amerikanska flygbolagen ut med ett White Paper, där man anklagade Gulfstaternas flygbolag för att ha fått väldigt många olika subventioner. De statsägda flygbolagen Qatar Airways, Etihad Airways och Emirates Airline var i fokus i detta dokument, som blev utgångspunkten för det vetenskapliga arbetet kring de olika subventionerna. – För första gången presenterar vi nu en konceptualisering om hur man kan räkna på olika typer av subventioner som finns inom flygbranschen och vilka det är, berättar professor Stefan Gössling, professor i turismvetenskap på Linneuniversitetet, som har skrivit en vetenskaplig artikel tillsammans med en tysk och en australiensisk forskare. Den vetenskapliga konceptualiseringen av olika subventioner har fokuserat på flygbranschen i de industrialiserade länderna. Resultatet visar att det finns betydande subventioner för flygbranschen i stort, alltså för tillverkande företag inom flygområdet, för företag som arbetar med flygets infrastruktur och för flygbolagen själva. – Subventionerna bidrar till att skapa överkapacitet för flyget. Det innebär låga priser som i sin tur skapar ökad efterfrågan och därmed genererar negativa konsekvenser för miljön. Författarna förespråkar en granskning av subventionerna, som är oftast dolda eller svåra att genomskåda. – Det är problematiskt om det mest miljöpåverkande transportmedlet får ekonomiskt stöd för att växa, i en situation där flyget växer med cirka 5 procent per år, säger Stefan Gössling.