Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer, vilket påverkas av växthusgaser från mänskliga aktiviteter.

Medeltemperaturerna för femårsperioden (2015-2019) och tioårsperioden (2010-2019) kommer med största säkerhet bli de högsta som noterats. WMO förutsäger att 2019 är på väg att bli det andra eller tredje varmaste året som uppmätts. Medeltemperaturen i världen under januari till och med oktober är ungefär 1,1°C över förindustriell temperatur.

Koldioxidhalten i atmosfären för 2018 är den högsta som noterats (407,8 ppm) och den förväntas fortsätta öka under 2019. Koldioxiden stannar dessutom i atmosfären i fler sekler, och ännu längre i haven, och fortsätter därför påverka klimatet under lång tid framöver.

Rapporten visar på ett allvarligt läge med en fortsatt snabb och kraftig global uppvärmning. Den pekar också på flera negativa effekter av uppvärmningen med påverkan på både samhälle och naturmiljö. Den utgör på så sätt ett viktigt underlag för beslutsfattarna som samlats i Madrid för att komma fram till hur klimatpåverkan kan minskas, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI, i ett pressmeddelande.