Det blir mer pengar till forskning om klimatfrågan och hållbart samhällsbyggande i regeringens budgetproposition för 2017.

Anslagen för forskning höjs ”med syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Några av de samhällsutmaningar som regeringen nämner är miljö- och klimatförändringarna och hållbart samhällsbyggande. – En stark miljöforskning är avgörande för att uppfylla målsättningarna som slagits fast i Parisavtalet och i Agenda 2030. Sverige har stor potential att vara en ledande forskningsnation och därigenom bidra till nya företag och jobbskapande. Vi ska exportera lösningarna – inte utsläppen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Ökningen kommer att ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen. Senare i höst kommer regeringen att presentera mandatperiodens forskningspolitiska proposition där satsningarna utvecklas ytterligare.

Läs mer här (www.regeringen.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.