Både klimatet och den tidpunkt då träd får höstlövsfärger kan påverka hur många, och vilka växtätande insekter man kan hitta på trädet. Detta har forskare från SLU kommit fram till. Upptäckten ger en inblick i hur samspelet mellan växter och insekter kan förändras med ett varmare klimat.

– Tidigare forskning har visat att trädets vårfenologi, alltså när knopparna spricker på våren, kan ha stor betydelse för vilka insekter som äter av trädet. Men det är nästan ingen som har undersökt hur tidpunkten för höstlövsfärgning påverkar vilka insekter som äter av trädet. Nu visar vi att den har stor betydelse, säger Adam Ekholm, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För att undersöka hur trädets höstfenologi påverkar växtätande insekter bestämde sig forskare från SLU och Stockholms universitet att be skolklasser om hjälp. Då kunde forskarna se att ekar som växte på varmare platser behöll sina gröna löv längre in på hösten än andra ekar. Dessa ekar hade också en högre artrikedom och täthet av växtätande insekter.

– De höjda temperaturerna och den förlängda växtsäsongen i ett varmare klimat kan leda till att både flera arter och flera individer av varje art äter av ekarna, säger Adam Ekholm.

Forskarna är väldigt tacksamma över den hjälp de fått av skolorna.

– I projektet valde vi att inrikta oss mot ekar, eftersom de är alldeles speciellt populära bland insekterna. Sammanlagt har mer än 280 insektsarter påträffats på ekar runtom i Europa. Och våra skolelever hittade 33 olika arter. Inte illa, säger Adam Ekholm i ett pressmeddelande.