Pandemin kan vara en möjlighet för flygbranschen att ställa om, genom att successivt byta ut fossila bränslen mot syntetiska. Det visar modeller för framtidens flygtrafik 2022 till 2050.

Coronapandemin har lett till en kraftig reducering av flygtrafiken, vilket också har minskat koldioxidutsläppen. Den lägre efterfrågan på flygresor innebär en chans för flygtrafiken att ställa om, menar forskare i en vetenskaplig artikel.

Med hjälp av data från bland annat FN:s organ ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen) har forskarna modellerat en flygtrafik där omställningen bygger på att successivt byta ut det fossila bränslet mot drivmedel som inte skapas av råolja. De har undersökt vad en omställning skulle innebära för framtidens flygtrafik, hur stor efterfrågan kommer att vara de kommande trettio åren och hur stora utsläppen blir beroende på hur snabbt flygtrafiken ställer om till koldioxidfritt flygbränsle.

Resultatet visar att omställning för flygtrafiken faktiskt är möjlig, trots att en stor del mark skulle behövas för att producera syntetiskt flygbränsle, från till exempel solceller. Resultatet visar också att efterfrågan på flygresor kommer att fortsätta öka, om än långsammare, delvis på grund av att priset beräknas öka med ungefär 35 procent.

– Flygtrafikens omställning är nödvändig för att minska utsläppen och sakta in klimatförändringarna. Det är också vad som krävs för att nå de mål som flera av världens länder satt till framtiden – att vara koldioxidneutrala, säger Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    NU är chansen att stoppa flygets återhämtning. Regelverk, avgifter och skatter borde omedelbart utformas så att flygandet reduceras till ungefär hälften av vad det var vid sitt tidigare maximum när pandemirestriktionerna är över 2022. Prognosen på flygökning gör det än aktuellare med omedelbara kraftfulla åtgärder. Flyget egna åtgärder får man se vad de lett till 2023 inför mer långsiktiga restriktioner. Att NU öka och anpassa start och landningsavgifter till klimatvänlighet på två flygplatser är ett första steg men alldeles för lite.