Återvunnen asfalt och förnybart bindemedel är receptet för den asfalt med netto-nollutsläpp som nu testas av forskare på VTI. En första cykelbana med materialet finns på plats i norra Stockholm.

Vanlig asfalt innehåller det fossila bindemedlet bitumen, som står för en stor del av asfaltens klimatutsläpp. Den bioasfalt som nu testas vid VTI innehåller en hög andel återanvänd asfalt och förnybara bindemedel, såsom tallolja. Tillverkningen sker i ett asfaltverk som drivs av fossilfritt bränsle.

Asfalten testas med avseende på textur och jämnhet av forskare vid VTI, som även testar materialet för tung trafik.

– Vi jämför med vanlig asfalt och undersöker bland annat spårdjup och olika påkänningar i beläggningen. Så här långt är resultaten lovande. Vi har inte sett några signifikanta skillnader jämfört med traditionell asfalt, säger projektledaren Abubeker Ahmed, senior forskare vid VTI, i ett pressmeddelande.