I veckan presenterade IPCC en ny klimatrapport med stort fokus på klimatanpassning, men hur stor tilltro finns egentligen för FN:s insatser för klimatet?

Vid FN:s klimattoppmöte COP26 i höstas intervjuade forskare representanter för frivilligorganisationer och genomförde även en digital enkät. De fick in cirka 300 svar, som visar en splittrad tilltro till arbetet med klimatanpassning inom FN:s klimatkonferenser och klimatarbetsgrupper. Ungefär hälften av de tillfrågade har stor tillit och den andra halvan liten. Svaren visar generellt på en sämre tillit hos företrädare för ursprungsbefolkningar.

Lisa Dellmuth, forskare inom internationella relationer, betonar att den industrialiserade världen måste engagera sig mer i klimatanpassningen. Det finns även behov av att lyfta de orättvisor som finns inom olika länder, till exempel genom att lyssna mer på ursprungsbefolkningar.

Enligt henne är även omfördelning av kostnader orsakade av klimatförändringarna viktig och den industrialiserade världen måste ta ansvar i dessa frågor.

– Det finns olika uppfattningar hos befolkningar och frivilligorganisationer om hur FN fungerar. Men det finns goda förutsättningar för att driva arbetet med klimatanpassning framåt, säger Lisa Dellmuth i ett pressmeddelande.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Det är två frågor. Dels hur mycket man skall lita på FN-organet IPCC och deras utsagor. Jag litar mycket på dem och tycker som Greta, att vi bör lyssna på forskarna. Och dels rörande de enstaka ländernas insatser. Där tycker jag ländernas beskrivningar överdriver hur mycket de gör och underdriver behoven av omedelbara kraftfullare effektivare åtgärder. Åtgärder för att minska befolkningen kringgicks, det största problemet är ju att vi är för många på jorden. Men ett bra beslut var att länderna skall rapportera varje år och inte vart femte som var sagt förut. Så det tar inte så lång tid innan frågorna analyseras igen och då mer ostört av Covid.