De arktiska områdena har under årtusenden lagrat stora mänger kol i marken. Men en ny internationell studie visar att områdena i Arktis nu avger mer kol till atmosfären än vad växtligheten tar upp.

Fyra svenska forskare från Göteborgs, Lunds och Stockholms universitet har deltagit i studien som har publicerats i Nature Climate Change .

– Uppvärmningen i Arktis sker fortare än någon annanstans i världen och den största temperaturökningen sker under vintern. Länge har man räknat med att markprocesserna näst intill avstannar under vintern och mätningar av till exempel växthusgasflöden har därför fokuserats på den arktiska växtsäsongen, säger Mats P. Björkman, som deltagit i studien från Göteborgs universitet.

Det internationella forskarteamet har sammanställt vintermätningar från 104 olika platser runt om i Arktis. Studien slår fast att vinterprocesser definitivt är något att räkna med och att dessa områden avger cirka 1,7 miljoner ton kol till atmosfären från oktober till april, vilket kan jämföras med de 1 miljoner ton som växterna i samma område beräknas ta upp under sommaren. Det innebär att den tidigare stabila Arktiska kolsänkan håller på att ändras till en källa.

Även om forskningsresultaten är dystra så går det att påverka utvecklingen enligt Mats P. Björkman.

– Trots att koldioxid utsläppen under vintern kommer att öka med den globala uppvärmningen så kan denna positiva återkoppling förhindras om vi tar ställning och agerar snabbt för en omställning till ett klimatneutralt samhälle, säger han i ett pressmeddelande.