Det finns stora skillnader i hur olika länder prognosticerar framtida havsnivåer och en ny rapport bekräftar att osäkerheterna om detta är mycket stora.

I Sverige räknar de flesta kustkommuner, baserat på SMHI:s underlag, med en höjning av havets medelvattennivå med en meter fram till år 2100. I Danmark är motsvarande siffra 1,2 meter. Tyskland och Portugal har lagt till säkerhetsfaktorer och räknar med 1,5 meter och i England räknar man på ett worst case-scenario om 1,9 meters höjning. Samtidigt flaggar flera länder för att prognoserna kan komma att höjas ytterligare de närmaste åren. – Dagens scenarier grundas på IPCC:s rapport från 2014 och sedan dess har det kommit nya forskningsrön kring avsmältningen på Antarktis, säger Hans Hanson, professor i kustprocesser vid LTH, Lunds universitet, i ett pressmeddelande. Enligt en ny rapport från forskningsinstitutet Deltares är osäkerheterna kring framtida havsnivåhöjningar mycket stora. En framtida havsnivå i ett två grader varmare klimat kan ligga mellan 0,3 till 1,9 meter år 2100. Men om temperaturen stiger med fyra grader blir det uppskattade intervallet 0,7 till 3,2 meter.