Solel skulle kunna bli vanligare om energibolag anpassade sina affärsmodeller efter den lokala marknadens förutsättningar, visar en ny avhandling från Lunds universitet.

Som en del i omställningen mot förnybar energi vill många energiföretag möjliggöra för privatpersoner att producera egen solel. Men förutsättningarna och lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika länder, vilket innebär att en affärsmodell som fungerar på en viss marknad inte nödvändigtvis fungerar på en annan. − Energiföretag som inspireras av andra företags lyckade affärsmodeller måste bli mer medvetna om att en affärsmodell från en viss marknad inte kan användas rakt av på en ny marknad. Den behöver anpassas till sitt nya område för att fungera framgångsrikt, säger Kajsa Ahlgren Ode, som nyligen disputerat med en avhandling vid Lunds universitet. Kajsa Ahlgren Ode har i intervjuer med företagsledare och entreprenörer sett att många företag betraktar affärsmodeller som allmängiltiga och förutsätter att ett lyckat koncept på en marknad automatiskt fungerar framgångsrikt på en annan. – En del företag betraktar affärsmodellen som en prototyp som kan kopieras. Då glömmer man bort att modellen formas av en mängd faktorer som mänskliga och individuella aspekter, lagar, regleringar och geografiska förutsättningar. Om energiföretagen förstår utmaningarna med att ta in en ny affärsmodell i sin organisation, eller etablera en affärsmodell på en ny marknad, kan det leda till en snabbare energiomställning, säger Kajsa Ahlgren Ode, i ett pressmeddelande.