Läkarstudentföreningen IFMSA driver kampanjen Vår hälsa brinner för att uppmärksamma och utbilda om klimatförändringarnas hälsoeffekter. Studenterna ser ett behov av att arbeta konkret med frågan, inte minst under utbildningen.

– En stor del av klimatförändringarnas effekter på mänskligheten utgörs av en påverkad folkhälsa och ett förändrat epidemiologiskt läge. Vi som är engagerade i IFMSA-Sweden kommer därmed behöva hantera konsekvenserna i våra framtida yrken, säger Clara Brune, vice ordförande för IFMSA-Sweden.

Hon betonar att kunskapen i detta ämne behöver förbättras.

– Samtidigt upplever vi att klimatets hälsoeffekter inte diskuteras och uppmärksammas tillräckligt, och vi känner oss inte förberedda kunskapsmässigt. Därför tog vi helt enkelt saken i egna händer och skapade kampanjen, både för att uppmärksamma frågan och våra åsikter, och för att lära varandra i brist på utbildning i ämnet på våra vårdprogram.

Det finns ett stort intresse hos studenterna att lära sig mer och de vill uppmärksamma frågan och driva att få in mer utbildning om klimatets hälsoeffekter på vårdprogrammen. Bland annat har de skrivit en debattartikel i Läkartidningen om ämnet.

– Vi vill lära oss mer, både om klimatets hälsoeffekter och om hållbar sjukvård. Sedan vore det även fantastiskt om fler arbetar för att få in mer om ämnet på vårdprogram, både som valbara kurser och som en integrerad del av annan undervisning. Jag tror även att många studenter vore intresserade av att hjälpa till med forskning i ämnet på olika sätt, säger Clara Brune i ett pressmeddelande.