Världens största ekonomier har minskat sitt beroende av kol sett i förhållande till BNP. Under 2015 var nivåerna rekordlåga. Det räcker dock inte för att möta klimatmålen.

Andelen kol som behövs till G20-ländernas ekonomier sjunker. Förra året minskade världens beroende per BNP-del med 2,8 procent. Det kan jämföras 1,3 procent som var medelvärdet för minskningen under åren 2000-2014. Enligt PwC som ligger bakom rapporten är det ett stort steg mot avvecklandet av kolberoendet, särskilt med tanke på G20-ländernas ökande BNP. Kina bidrog mest till minskningen, följt av Storbritannien och USA. Sydafrika har störst ekonomiskt beroende av kol (583 ton koldioxid per miljon dollar av BNP). För att nå upp till nuvarande klimatmålen, att hålla uppvärmningen under två grader, behöver motsvarande siffror dock ligga på 6,5 procent per år.

Läs mer här (pwc.blogs.com)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Jan Kronberg skriver:

  Det eldas även med kol i Sverige i fem fjärrvärmesystem. Organisationen Svensk Fjärrvärme säger att detta utgör en liten del av energin. Men då glömmer man att utsläppen från denna koleldning absolut inte är försumbar. Alltså ett litet tillskott av energi ger ändå relativt stora utsläpp av CO2.

  Värst är Värtanverket i Stockholm. Så här står det i Wikipedia:

  ”Idag drivs anläggningen av Fortum och omfattar produktion av elektricitet, fjärrvärme, fjärrkyla och distribution av elektricitet. Kritik har väckts mot verkets höga utsläpp av koldioxid, vilket motsvarar hela Stockholms biltrafik i storleksordning. Kritik har även riktats mot de höga NOX-utsläppen som orsakar tusentals förtida dödsfall. Drygt hälften av eldningen är fortfarande baserad på fossila bränslen”.

  http://www.fortum.com/countries/se/kampanjer/biobransle-vartan/pages/default.aspx
  ……………………………………………………….

  2014 uppger Fortum Värme att man släpper ut 74,9 g/kWH.

  Man kan jämföra detta med exempelvis utsläpp från Mölndals Energi:
  1. Ordinarie fjärrvärme för Mölndalskunder
  Om ni inte gjorde ett specifikt val av värme under 2015 fick ni fjärrvärme som gav upphov till totalt 26,60 gram CO2/kWh. 22,28 gram CO2/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 4,32 gram CO2/kWh kom från transporter m.m.

  2. Bra Miljöval fjärrvärme för Mölndalskunder
  Om ni valde att köpa fjärrvärme märkt med Bra Miljöval under 2015 fick ni fjärrvärme som gav upphov till totalt 10,12 gram CO2/kWh. 5,92 gram CO2/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 4,20 gram CO2/kWh kom från t.ex. transporter m.m. 100 procent av värmen producerades med förnybara bränslen.

  http://www.molndalenergi.se/VERKSAMHET/Milj%C3%B6/Milj%C3%B6p%C3%A5verkan/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rmens-milj%C3%B6p%C3%A5verkan
  ……………………………………………………………
  Nu har Fortum Värme invigt en ny biobränslepanna på Värtaverken som kommer att minska utsläppen och man skriver:

  ” Den stora investeringen kommer att minska användningen av fossila bränslen i det befintliga Värtaverket vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka 126 000 ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i huvudstaden släpper ut under en och en halv månad. Den förnybara el som kommer att produceras i biokraftvärmeverket bedöms samtidigt leda till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas”.
  …………………………………………
  Om nu uppgifterna på Wikipedia stämmer återstår utsläpp från Värtaverken av CO2 motsvarande över 10 månaders Stockholmstrafik.
  Jag vill påstå att den panna där man eldar kol idag går att bygga om till andra bränslen. Om detta berättar ingen om. Man kan inte heller öppet sälja sin egen tillverkade el. Går man in och skall köpa el från Fortum så är det 100 % förnybart som gäller. Så man smyger ut sin egen el på baksidan.

  Det finns just nu en namninsamling på Facebook som kräver en stängning av kolkraftverket på Värtanverket. Jag skulle nog sagt bygg om kolkraftverket. I stort sett är vilket bränsle som helst bättre än kol.

  https://www.minkampanj.nu/petitions/stang-kolkraftverket-i-vartan-senast-2018?source=facebook-share-button&time=1474011684