Enligt miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle är det omöjligt att bedöma vilken miljöpåverkan våra enskilda handlingar får. I stället tar vi till mentala tumregler för att uppskatta våra gröna fotavtryck, men dessa bedömningar fungerar inte i klimatsammanhang, menar forskarna.

– Ömsesidighet och balans i sociala relationer har varit grundläggande i vårt sociala samspel, och därmed för vår överlevnad. Som ett resultat av detta har vår mänskliga hjärna, genom naturligt urval, specialiserats i att hantera och sträva efter denna balans, säger Patrik Sörqvist, professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande.

Men detta tankesätt leder, när det appliceras på klimatförändringarna, det till den felaktiga föreställningen att gröna val kan kompensera icke hållbara val när det appliceras på klimatförändringarna.

– Du kan inte försonas med miljön. Om du flyger till Karibien blir du en enorm börda för miljön, och då hjälper det inte hur många köttfria måndagar du än lägger till, säger Patrik Sörqvist.

Enligt forskarna skulle skärpt lagstiftning för marknadsföring och krav på att ange varje produkts ekologiska fotavtryck kunna vara ett sätt att styra människor, företag och nationer.

– Begrepp som miljövänlig eller grön uppmuntrar oss att se sådana produkter, beteenden och beslut som goda i stället för som mindre dåliga för miljön, säger Linda Langeborg, universitetsadjunkt och utbildningsledare i psykologi vid Högskolan i Gävle.