Norsk domstol tar upp en stämningsansökan mot regeringens beslut att borra efter mer olja. Frågan rör en paragraf i norsk grundlag som säger att mångfalden ska bevaras.

Det är miljöorganisationerna Natur og ungdom och Greenpeace Norge som i oktober förra året stämde norska staten. Nu har Oslo tingsrätt beslutat att ta upp ärendet den 13 november. I stämningen menar organisationerna att regeringens beslut att tillåta provborrning efter olja strider mot en skrivning i grundlagen från 2014. Den säger att alla har rätt till en natur där mångfald bevaras och naturens resurser ska tillvaratas för kommande generationer. Vad som händer med provborrningarna i Arktis i väntan på rättegången är osäkert. Varken regeringen eller oljebolagen har lämnat besked. Paragraf 112 i norska grundlagen: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.