Luften i Europa har blivit allt torrare de senaste årtiondena, vilket kan förvärra torka och öka risken för skogsbränder. Orsaken är klimatförändringar, skapade av människan, enligt en internationell studie.

En studie av trädens årsringar visar att atmosfären i Europa har blivit betydligt torrare under de senaste årtiondena. Studien sträcker sig tillbaka till år 1600 och visar att sedan början av 2000-talet har luften över stora delar av Europa blivit torrare jämfört med någon annan tidigare period. Resultatet är oroande, enligt studiens författare.

Forskare från 67 olika länder har genom simuleringarna visat att luftens torrhet under 2000-talet är exceptionellt hög jämfört med förindustriell tid. Studien visar också att dagens torrhetsnivåer inte skulle ha varit möjliga utan utsläpp av växthusgaser, och att ”det mänskliga inflytandet är uppenbart”.

Utvecklingen, som enligt studien är en fortsatt trend, är ett långsiktigt hot mot många viktiga ekosystemfunktioner, bland annat inom jordbruk och skog. De framgår av ett pressmeddelande från en av de medverkande universiteten i studien, Göteborgs universitet.