Genom att kombinera AI med modeller för resmönster och sjukdomseffekter går det att förutse hur olika infektionssjukdomar kommer att spridas i Europa i takt med den globala uppvärmningen. Modelleringen gör det möjligt att bygga upp beredskap, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

– Flera allvarliga sjukdomar står på tur att nå många länder i Europa när klimatet ändras och vi dessutom reser mer. Genom tillgång till prognoser skapas rådrum för att fatta beslut om kapacitet i vården och åtgärder för att dämpa spridningen, säger Zia Farooq, doktorand vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Genom modellerna kan hans forskning förutsäga spridning av infektionssjukdomar och en forskargrupp som han ingår i förutsåg det senaste utbrottet av nilfeber i Europa 2018.

– Naturligtvis är det väldigt viktigt att minska utsläppen och begränsa klimatförändringarna. Men vi kanske inte helt kan undkomma problemet eftersom klimatförändringarna redan sker. Därför är det viktigt att ha verktyg för att vara förberedd på att möta utmaningarna med klimatberoende och framväxande infektionssjukdomar, säger Zia Farooq.