Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa i dag, enligt en ny studie.

En internationell forskargrupp visar i en ny studie att Golfströmmen inte behöver kollapsa helt för att vi ska uppleva drastiska konsekvenser. Studien ger ett bredare perspektiv på hur en försvagad Golfström påverkade klimatet i Europa för 12 000 år sedan. Forskarteamet fokuserade på Yngre Dryas (YD), en drygt tusen år lång kall period på norra halvklotet under slutet av senaste istiden. Det intressanta med YD är att perioden sammanfaller med en varmare period på södra halvklotet. Denna skillnad mellan norra och södra halvklotet berodde på att mycket av det varma havsytevattnet på väg norrut ”stannade” söder om ekvatorn, vilket gjorde att Golfströmmen försvagades kraftigt.
"Detta kan i framtiden leda till ännu kraftigare värmeböljor än de som klimatmodellerna hittills har simulerat"
Även om dagens klimat skiljer sig avsevärt från YD, så visar de nya modellsimuleringarna på en oroväckande likhet. Från tidigare studier vet forskarna att ökande temperaturer och smältande isar innan YD tillförde mycket färskvatten till Nordatlanten. Detta försvagade Golfströmmens transport av varmt havsytevatten norrut och orsakade mycket kalla vintrar. Forskarna har nu upptäckt att somrarna i Europa under YD däremot var sensationellt varma. Såväl klimatmodellerna som de fossila växtrester som forskarna studerade pekar i samma riktning. – Om Golfströmmens transport av varmt havsytevatten försvagas ytterligare, så som det har observerats och även modellerats, kommer bildandet av ett stabilt högtrycksområde vara mycket vanligare och även öka i intensitet. Detta kan i framtiden leda till ännu kraftigare värmeböljor än de som klimatmodellerna hittills har simulerat, säger Frederik Schenk, huvudförfattaren av artikeln och forskare vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.