Ett varmare klimat gör att risken för att sjukdomen denguefeber sprids till Europa ökar. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Denguefeber är enligt världshälsoorganisationen WHO världens allvarligaste myggburna virussjukdom. Sjukdomen är än så länge begränsad till vissa tropiska och subtropiska områden i Afrika, Asien och Latinamerika. Ännu finns inget effektivt vaccin mot dengue som kan användas i icke-infekterade områden. Den mygga som har störst förmåga att överföra dengueviruset heter Aedes aegypti. För att en myggpopulation i ett område ska bli smittbärare måste viruset dock först komma dit. Det är där våra resor över världen kommer in i bilden. Risken för att människor ovetande ska föra smittan vidare hänger delvis samman med att dengue hos flertalet andra inte ger några symtom alls. För att smittan ska kunna spridas krävs en kombination av virus, typ av myggor, årstid samt temperatur och regnförhållanden. Dessa är förutsättningar som förändras med klimatet. Jing Helmersson vid Umeå universitet visar i sin avhandling att om klimatförändringarna hålls inom Parisavtalets ram på maximalt två graders uppvärmning, kommer Aedes aegyptis-myggorna att ha förutsättningar att sprida sig i små södra delar av Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Om den globala uppvärmningen däremot blir större så sker en dramatisk utvidgning, och delar av södra och mellersta Europa riskerar att få denna typ av myggor och dengueviruset. Det gäller stora delar av Frankrike, Spanien, Italien, Portugal, Grekland och Balkan. – Detta understryker vikten av att vi klarar att hålla uppvärmningen inom tvågradersmålet. Att hejda denguespridningen går därför hand i hand med att hejda utsläppen av koldioxid, säger Jing Helmersson i ett pressmeddelande.