Efter den senaste IPCC-rapporten är det tydligt att klimatet inte kan vänta, men vad blir nästa steg?

– Något som är helt tydligt i rapporten är att människan måste sluta tillföra koldioxidutsläpp till atmosfären för att stoppa uppvärmningen, säger Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet och observatör vid två globala klimatmöten.

Hon säger att forskningen har levererat både svar och lösningar, som nu måste realiseras.

– Enligt min uppfattning behövs inte mer vetenskap för att stabilisera klimatet, eftersom vetenskapen sedan länge har gjort sitt jobb när det gäller att beskriva problemet och tillhandahålla riktningar och alternativ. Som tur är har vetenskapen levererat lösningarna, och vi har den teknik vi behöver för att tillhandahålla energi och tjänster utan att orsaka klimatföroreningar, men vi måste skynda på utfasningen av fossila bränslen och ersätta dem med rena alternativ, fortsätter hon i ett pressmeddelande.

Hon betonar att rapporten skärper brådskan med snabba utsläppsminskningar och övergångar från fossila bränslen.

– Ramavtalet för Parisavtalet finns, men länderna uppfyller inte sina befintliga skyldigheter. Den nuvarande klimatpolitiken går mot ungefär tre graders uppvärmning, vilket skulle vara katastrofalt, så länderna måste agera mycket snabbare.